Par vides izglītotāju asociāciju:

       Vides izglītotāju asociācija (VIA) ir dibināta 1995.gadā 2.vides izglītotāju saietā, kas notika Pumpuros. Asociācija pulcina domubiedrus, kuri jūt vajadzību izglītot sabiedrību par vidi, ļaujot tai iesaistīties praktiskā vides aizsardzībā, nodrošinot tiešu pieredzi par apkārtējo pasauli. Darbību plāno un vada VIA valde. Asociācijā darbojas ne tikai skolu un pirmskolu iestāžu pedagogi, bet ikviens, kuram ir interese par vides izglītību. Par biedru var kļūt, uzrakstot iesniegumu VIA valdei un samaksājot biedra naudu EUR 7,11 līdz 1.jūlijam, ieskaitot to VIA bankas kontā:

reģ.nr. 40008015697
SEB bankas Rīdzenes filiālē
kods: UNLALV2X;
konts: LV07UNLA0002400700627


Web Hosting